+31639474527 info@vintagegym.nl

Expertises

Afspraak maken

Dunne film depositie

Bij het productieproces van dunne film zonnepanelen worden verschillende laagjes gedeponeerd op een substraat, een ondergrond van glas, metaal of (buigzaam) kunststof. Er zijn veel verschillende manieren om die laagjes aan te brengen. Ons onderzoek richt zich op een snel en dus goedkoop depositieproces. Daarbij streven we uiteraard naar een kwalitatief hoogwaardig eindproduct met een hoge opbrengst.

Beschermen van de toplaag tijdens het depositieproces

Solliance beschikt over een nieuwe proefproductielijn waarop pv-folies roll to roll kunnen worden geproduceerd via een nat-chemisch gietproces. (Het alternatief is sheet to sheet, geen continu proces maar een proces waarbij eenheden stuk voor stuk door een machine worden gevoerd.) In zijn uiterlijke verschijningsvorm heeft dit roll to roll proces veel weg van een drukpers.

De machine is ontworpen om extreem dunne en homogene lagen aan te brengen. De folies worden langs depositiedrums getransporteerd: grote rollen die laagjes deponeren op het substraat. Om te voorkomen dat de bovenste lagen beschadigd raken, is het proces zo ontwikkeld dat de folie als het ware over de drum zweeft. Daardoor wordt fysisch contact met de gedeponeerde lagen vermeden.

Geen vervuiling of beschadiging

De verschillende laagjes moeten niet alleen gelijkmatig, maar ook zeer zorgvuldig worden aangebracht. Daarom zijn processen zo ontwikkeld dat niet alleen direct fysisch contact met de gedeponeerde laag wordt vermeden, maar vindt depositie  veelal plaats in een clean room. Zo treedt tijdens het productieproces slechts minimale vervuiling van de laagjes op.

Ike de Vries

+31 (0)6 6 5577 3665
ike.devries@solliance.eu

Laaghomogeniteit

Een andere manier om snel en zorgvuldig te deponeren is de spatial ALD-techniek. Daarbij worden met een zeer hoge snelheid atomaire lagen aangebracht. Door toepassing van ALD zijn de laagjes over het hele oppervlak even dik en perfect op elkaar afgestemd. Dat maakt een optimaal transport van elektriciteit mogelijk. We hebben machines ontwikkeld voor sheet-to-sheet en voor roll-to-roll ALD-depostie

Goedkoper produceren bij lage temperaturen en atmosferische druk

Produceren bij lage temperaturen draagt bij aan een substantiële kostenverlaging. Het zorgt niet alleen voor een lager energieverbruik. Door te produceren bij lage temperaturen is het bovendien mogelijk goedkope plastic substraten te gebruiken (die bij hoge temperaturen zouden smelten). We hebben een depositieproces ontwikkeld waarvoor geen vacuüm nodig is. Dat maakt het proces goedkoper.

Sommige materialen zijn toxisch. We doen onderzoek naar nieuwe processen en materiaalkeuzes die de toxiciteit terugbrengen.

Andrea Illiberi

+31 (0)6 4327 2126
andrea.illiberi@solliance.eu

Maatwerk

De markt vraagt om maatwerk in plaats van zonnepanelen in standaardafmetingen. De afmeting van panelen zou moeten kunnen worden afgestemd op de toepassing. Dat maakt het mogelijk zonnepanelen op verschillende manieren (in producten) te verwerken. Denk aan dakvullende pv-systemen of folies die worden gelamineerd op autodaken.

Customisation of maatwerk vraagt om een innovatief productieproces. Naast elkaar liggende cellen in een paneel moeten elektrisch met elkaar worden verbonden (interconnectie). Dit gebeurt traditioneel tussen de verschillende depositiestappen in. Solliance werkt aan een back end interconnectietechnologie, waarbij eerst wordt gedeponeerd en daarna pas de interconnectie volgt. Dat maakt grootschalige productie van halffabricaten mogelijk die pas op het laatste moment op maat worden gemaakt.

Marc Koetse

+31 (0)6 1517 5632
marc.koetse@solliance.eu

Integratie

Integratie van (flexibele) zonnepanelen in bestaande producten, voor toepassing in bijvoorbeeld de bouw of de auto-industrie, heeft de toekomst. Daarvoor is niet alleen maatwerk nodig. Ook moet worden onderzocht wat de beste manier is om zonnepanelen snel en grootschalig in producten te verwerken. Belangrijke vraag daarbij is op welk moment van het productieproces dat het beste kan gebeuren. Een andere vraag is: hoe kan ervoor worden gezorgd dat de zonnepanelen niet zichtbaar zijn in het eindproduct en toch voldoende opbrengst geven?

Peter Toonssen

+31 (0)6 2239 3405
peter.toonssen@solliance.eu

Levensduurtesten en -modelering

Solliance heeft een uniek apparaat in huis om versneld de levensduur van dunne film zonnepanelen te testen. Uniek omdat de klimaatkamer is uitgerust met een kunstzon, waardoor ook het effect van het zonlicht gemeten kan worden. Daarnaast is het mogelijk de invloed van extreme temperaturen en vocht te onderzoeken. Of de panelen gecontroleerd kapot te maken en te kijken wat er dan precies gebeurt. Door het verouderingsproces van zonnepanelen versneld na te bootsen, kan waardevolle informatie worden gegenereerd. Bijvoorbeeld over welke materialen gevoelig zijn voor welke invloeden. Of welke laagjes kapot gaan en hoe. Die informatie vormt weer de input voor nader onderzoek naar de verbetering van de prestaties van verschillende typen panelen.

Mirjam Theelen

+31 (0)6 4684 7434
mirjam.theelen@solliance.eu

Haalbaarheidsstudies

Ziet u kansen in toepassing van de nieuwste generatie zonnecellen? Ziet u mogelijkheden voor uw bedrijf of voor de oprichting van een nieuw bedrijf? Dan kan Solliance voor u een haalbaarheidsstudie verrichten. Wij hebben zijn niet alleen op de hoogte van de nieuwste technologieën op pv-gebied, maar kennen ook de markt.

Kostenberekening

Innovatieve technologieën zijn pas kansrijk als ze kunnen leiden tot kostenefficiënte productie. Daarbij zijn tal van factoren van belang. Denk aan kosten van materialen of productieprocessen. Maar ook de verwachte energieopbrengst en levensduur van zonnepanelen of halffabricaten spelen een belangrijke rol. Solliance maakt voor u een kostenberekening door verschillende factoren tegen elkaar af te zetten. Zo weet u of uw innovatie de moeite van het investeren waard is.

Niels van Loon

+31 (0)6 5384 0344
niels.vanloon@solliance.eu

Hanergy starts testing thin film PV at Solaroad

We are proud to see Hanergy has joined the Solaroad project and started testing two new road elements based on Hanergy's Global Solar PowerFlex thin film PV (CIGS) at the Solaroad in Krommenie (Ned). Aim is to test Hanergy’s Powerflex modules as an enabling technology...

read more

ADPV signs Joint Development Contract with Solliance

EINDHOVEN – 27 OCT 2016 - Solliance is pleased to announce that ADPV Limited has signed a Joint development contract with Solliance concerning the development of two-step electroplated CIGS modules. Research will be carried out at the Solliance pilot production...

read more

Solarix wins the Solar Design Challenge 2016

photo: Bart van Overbeeke Fotografie On October 25th the first version of the Solar Design Challenge took place as part of the Dutch Design Week. The top three designs of this year’s competition were presented in the 'Mind the Step' theatre. The Solar Design Challenge...

read more

Contact opnemen?

8 + 6 =